کتاب الکترونیکی طب الرضا(ع)

کتاب طب الرضا شامل روش های درمانی و توصیه های امام رضا (ع) می باشد که از طریق روایت ها و احادیث آن حضرت به دست آماده است. با استفاده از محتویات این کتاب که توصیه ها امام هشتم گرفته شده است ، می‌توانید مطالب آموزشی بسیار را استخراج کنید و آن ها را استفاده…