خاصیت رازیانه

آذر ۳۰, ۱۳۹۵
خواص رازیانه و نحوه استفاده

خواص رازیانه و روش استفاده از این گیاه دارویی

رازیانه گیاهی است دوساله و علفی و معطر می باشد كه ارتفاع آن تا ۲ متر می رسد. ساقه این گیاه شامل شیارهای هم ردیف و […]